Co jsou to svícny? - Tajnou metodou jsem zbohatl a vydělávám 200 000 Kč měsíčně.
More information
Tomáš Stodola

Svícnová strategie

Svícnová strategie je jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak obchodovat binární funkce. Když porozumíte svícnům, dokážete najít obchodní příležitosti v jakémkoliv tržním prostředí a vždy budete schopní úspěšně obchodovat binární opce.

V tomto článku objasníme, jak správně provozovat svícnovou strategii při obchodování binárních opcí. Detailně zodpovíme tyto otázky:

Metoda svícnu
 • Co jsou to svícny?
 • Jak mohu svícny využít při obchodování binárních opcí?

Co jsou to svícny?

Svícny jsou pomůckou pro investory v krátkých časových intervalech, které jim pomáhají nalézt výhodné obchody. Jsou důležité, protože k nalezení výhodné příležitosti je nejprve nutné vědět, co se s aktivem právě děje. Pro dlouhodobé investice se můžete řídit informace jako jsou příjmy společnosti nebo její potenciál do budoucna, ale v investicích krátkodobých, jako jsou binární opce, jsou tyto informace k ničemu.

I když víte, že má BMW skvělý produkt, který zdaleka předčí Renault, tato informace vám nijak nepomůže v předpovědi pohybu akcií BMW během následující hodiny. Zabralo by to mnoho dní, než by akciový trh zareagoval, i kdyby vydávali o produktu zprávy každou čtvrthodinu, nebo kdyby se objevily zprávy o problémech konkurentů. V ekonomické krizi budou akcie mnoha společností staženy dolů, i když si jejich společnosti ve skutečnosti vedou velice dobře.

Jediný způsob, jak zjistit, co se na trhu děje v krátkodobém horizontu, je technická analýza a svícny jsou jednou z jejích nejzákladnějších metod.

Technická analýza je založena na jednoduchém předpokladu. Jediný faktor, proč cena aktiva stoupá nebo klesá v krátkodobém horizontu, je nabídka a poptávka. Je nemožné určit, odkud tato nabídka a poptávka přicházejí a je nemožné pochopit, proč obchodníci právě nakupují nebo prodávají, ale je možné pochopit, že to právě dělají a jestli nabídka přesahuje poptávku, či naopak. Toto zjištění stačí k vítězství v binárních opcích.

 • Pokud nabídka přesahuje poptávku, víte, že ceny budou klesat. Je tedy dobrý nápad, investovat do klesající ceny.
 • Pokud poptávka přesahuje nabídku, víte, že ceny budou růst a tedy je dobrý nápad investovat do rostoucí ceny.

Technická analýza přenáší pozornost od faktu, proč se něco děje, k jednoduchému zjištění, že se to děje. Pokud víte, že trh poroste nebo bude klesat, nepotřebujete vědět proč se tomu tak bude dít.

Svícny jsou jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Svícnové grafy vizualizují pohyby cen aktiv a právě proto jsou základním nástrojem každého technického analytika.

Ve srovnání s čárovými grafy, které většina obchodníků zná z novin, mají svícnové grafy jednu velkou výhodu: ukazují všechny obchodní pohyby aktiva. Čárové grafy ukazují pouze jednu cenu za časový úsek.

Abychom pochopili tento rozdíl, musíme se zamyslet nad omezeními čárového grafu. Pokud se podíváte na tržní pohyb během jednoho dne, měsíce nebo jednoho roku, zjistíte, že čárový graf není schopen zobrazit každičký pohyb ceny – jednoduše není tak detailní. Zobrazuje pouze jednu cenu za časový úsek, nejčastěji je to hodnota při uzavření trhu. Všechny ostatní ceny čárový graf ignoruje, což vede k značné nepřesnosti.

Čárový graf technickému analytikovi odpírá spoustu informací potřebných k porozumění, co přesně se na trhu děje. Podívejte se na tyto dva příklady:

 • Příklad 1: Časový úsek se otevře na ceně $100, bez žádné výrazné aktivity si tuto cenu drží a potom na $100 i ukončí. Další úsek otevře znovu s cenou $100. Na čárovém grafu bude výsledkem rovná čára mezi oběma úseky.
 • Příklad 2: Časový úsek se otevře na ceně $100, zdraží na $102 a potom klesne zpátky na $100. Další úsek se otevře znovu na $100. V čárovém grafu se tento vývoj projeví zcela stejně, tedy rovnou čárou mezi oběma úseky.

V obou případech zobrazí čárový graf pohyby na trhu úplně stejně – rovnou čarou. Technický analytik by z nich vyvodil stejný závěr, i když jsou obě obchodní prostředí rozdílná a je třeba na nich obchodovat rozdílně.

Svícnové grafy tento problém mohou vyřešit. Obsáhnou všechny informace za daný časový úsek a zobrazí je v podobě svícnu. Díky tomu můžete získat všechny potřebné informace rychleji, než s běžným cenovým grafem a navíc z nich vyvodíte ještě i informace další  což můžete využít pro svou vlastní svícnovou strategii.

Svícnový graf shrnuje rychle dostupné informace, které vám pomohou aplikovat vhodnou strategii. Běžný cenový graf by vám takto nikdy nepomohl.

Každý svícen reprezentuje pohyby cen za určitý časový interval, pohybující se od několika vteřin až k dnům a skládá se z těla a knotu.

 • Tělo představuje otevření a uzavření ceny aktiva v daném časovém úseku. Pokud je zavírací cena vyšší než otevírací, tělo je obyčejně bílé a svícen bývá pojmenován jako býk. Pokud je zavírací cena nižší než otevírací, tělo bývá obvykle černé a svícen bývá označován jako medvěd.
 • Knot je malé prodloužení do obou stran, které reprezentuje maximální výkyv ceny za daný časový úsek.

Barvy těla jsou občas nahrazeny červenou a zelenou, odstíny šedé, nebo jinými barvami. Nenechte se mýlit, princip fungování je stejný: jedna barva je pro rostoucí svícny, zatímco druhá pro ty klesající a mělo by jít intuitivně pochopit, která barva reprezentuje který jev.

Které svícny by měly být základem pro mou svícnovou strategii?

Svícny jsou pro technické analytiky ideální, protože jejich unikátní forma vytváří vzory a formace. Tyto formace mohou sestávat z jednoho jediného svícnu speciálního tvaru, anebo několika svícnů tvořících určitý vzor. Zkušený obchodník tyto formace dokáže použít k předpovědi budoucího chování ceny. Často mu postačí jediný pohled na graf, aby pochopil, kam se trh bude pohybovat v příštích chvílích.

Svícnových formací je příliš mnoho, aby je bylo možné popsat v jediném článku. Zaměříme se však na jejich zestručněný přehled.

Svícny se rozdělují do dvou hlavních kategorií:

 • Jednoduché svícnové formace, sestávající z pouhého jednoho svícnu a
 • komplexní svícnové formace, které jich obsahují více.

V zájmu názornosti vám ke každému dáme příklad a detaily vysvětlíme ve specializovaných článcích.

Příklad jednoduché svícnové formace: Velká svíce

Velká svíce je příklad formace tvořené jediným svícnem. Velká svíce je charakteristická nezvykle velkým tělem, které otevírá i uzavírá velmi blízko maximální i nejnižší hranice časového úseku. Pokud je svícen bílý, a jedná se tedy o býčí formaci, signalizuje to pravděpodobnost delšího býčího pohybu. Pokud je svícen černý, neboli tvoří medvědí formaci, indikuje to, že se jedná o začátek delšího medvědího pohybu.

Tuto informaci můžete použít k nákupu opcí ve směru svíce a predikovat vývoj cen tímto směrem. Který typ opce použijete záleží na časovém rozmezí vašeho grafu. S kratším časovým rozpětím byste měli použít opci s kratší dobou platnosti, například 30 nebo 60 vteřinové opce, pokud je váš časový rámec je jedna minuta nebo méně. Čím větší je časový úsek, tím více opcí můžete použít. Například, pokud obchodujete v řádu hodin, můžete použít Vysoké nebo Nízké a Dotykové opce.

Příklad komplexní svícnové formace: Formace 3 metod

Příklad komplexnější svícnové formace je Formace 3 metod. Formace 3 metod staví na Velké svíci. Namísto jedné Velké svíce však sestává z Velké svíce následované řadou menších svícnů nepřesahujících rozsah Velké svíce, ale obrácených do opačné strany.

Formace dovršena další Velkou svící na konci, která převyšuje první svíci. Tento pohyb předpovídá pohyb ceny ve směru Velkých svící.

Pokud se naučíte rozpoznávat solidní počet svícnových formací, vaše obchodování bude výrazně profitovat. Vyhnete se díky tomu špatným obchodům, které byste mohli učinit, a také rozpoznávat ty dobré.

Příklad velmi komplexní formace svícnů: Formace Rameno-hlava-rameno

Formace Rameno-hlava-rameno je svícnová formace, která může zcela běžně obsahovat i 50 svícnů a více. Je to příklad obrácených vzorů, který může napovídat, že trend je u konce. Opakem obráceného vzoru je pokračování indikující, že trend bude nejspíše pokračovat. Pro nyní se však soustřeďme na formaci rameno-hlava-rameno, informace o jiných formacích můžete najít v dalších článcích.

Formace rameno-hlava-rameno indikuje, že růstový trend skončil a začal trend klesavý. Jak můžete vidět na obrázku, trh stoupal po nějakou chvíli v trendu, ale potom mu došla energie. Trh si prošel konsolidačním obdobím, ale nepodařilo se mu znovu nabrat sílu. Výsledkem je, že klesl pod předchozí nejnižší hranici růstového trendu, ukončil jej tím a začal klesavý trend.

Tato rychlá, výrazná změna tržního směru fundamentálně mění tržní prostředí. I když všechny signály předtím ukazovaly na rostoucí ceny, nyní musí obchodníci počítat s pádem cen. Musejí tedy opustit své dlouhodobé pozice a začít investovat do krátkých, čímž vytvoří dodatečnou nabídku a zredukují poptávku na minimum, což vyústí v posíleném pohybu směrem dolů.

Tento pohyb dolů je předvídatelný, což znamená, že jej obchodník binárních opcí může použít ve svůj prospěch.

Jak mohu se svícnovou strategií obchodovat binární opce?

K obchodování binárních opcí se strategií svícnů máte několik možností. V následujících odstavcích si projdeme proces vytváření vlastní svícnové strategie s binárními opcemi. Tento proces zahrnuje tři kroky:

 • Výběr správných svícnů,
 • výběr správného typu binárních opcí a
 • výběr správné strategie money managementu.

Podívejme se na všechny tyto strategie.

Vaše vlastní strategie obchodování binárních opcí s použitím svícnů, krok 1: Výběr správných svícnů
Vaším prvním krokem ve vytvoření vlastní strategie obchodování binárních opcí se svícny tkví ve výběru svícnové formace, kterou chcete obchodovat. Jak jsme již v detailech popsali výše, máte tři možnosti:

 1. Jednoduché svícnové formace,
 2. komplexní svícnové formace a
 3. velmi komplexní svícnové formace.

Každá ze tří formací má své výhody i nevýhody.

Jednoduché svícny jsou nejčastější. Protože je k nim potřeba jenom jediný svícen, mohou se jednoduché svícnové formace formovat v jakémkoliv obchodním prostředí a kdykoliv. Vy byste měli najít spoustu příležitostí, které budou založeny právě na nich.

Nevýhodou jednoduchých svícnových formací je, že jejich předpověď vydrží jenom do začátku dalšího svícnu a lze se na nich ze všech spolehnout nejméně.

Když obchodujete jednoduché svícnové formace, berte v úvahu jejich limity. Pokud víte, co děláte, měli byste být schopni z nich přesto profitovat, avšak úspěšné bude pravděpodobně menší procento vašich obchodů, než při obchodování s komplexními svícnovými formacemi. To však není problém.

Nižší procento úspěšnosti s jednoduchými svícny není nevýhodou, protože ji můžete dohnat tím, že investujete ve více obchodech. Jednoduché svícnové formace jsou ze všech nejběžnější, a tak také přinášejí více obchodních příležitostí než jakýkoliv jiných typů formací. Tyto přidané příležitosti mohou snadno nahradit nižší ziskovost jednotlivých obchodů.

Je výhodnější vyhrát 70 ze 100 obchodů, než 8 z 10. Jednoduché svícnové formace vám díky tomuto nabízí nejvyšší potenciál zisků ze všech svícnových formací. Nevýhodou tohoto velkého potenciálu je, že jednoduché svícnové formace zároveň přinášejí i nejvyšší riziko ze všech ostatních. Je pravděpodobné, že s nimi zažijete delší období proher a budete muset úzkostlivě spravovat své peníze podle strategie, která činí obchodování jednoduchých svícnů ziskovým.

Komplexnější svícnové formace přinášejí více bezpečnosti, ale zároveň méně obchodních příležitostí. Svícnové formace založené na dvou svícnech se budou formovat méně často než ty, které vyžadují pouze jeden, ale protože trhu trvalo déle, aby se do dvou svícnů vyvinul, lze na to i více spoléhat.

Velmi komplexní svícnové formace, jako je rameno-hlava-rameno, vám umožňují vyhrát největší procento zisků, ale formují se jenom zřídka. Po formaci rameno-hlava-rameno trh téměř vždy klesne, ale za celý den takovou formaci můžete narazit třeba jenom jednou.

Pro vás jako obchodníka je důležité založit vaši strategii formací podle vaší nátury. Na tom není nic špatného a dokud jste schopni vydělat do konce měsíce peníze, děláte vše dobře.

Vaše vlastní strategie obchodování binárních opcí se svícnovými formacemi, krok 2: výběr správného typu binárních opcí

Když jste našli svícnovou formaci, kterou chcete obchodovat, musíte se rozhodnout, jak ji budete obchodovat. Binární opce vám nabízejí spoustu různých možností, jejichž výběr definuje vaši strategii stejně výrazně, jako výběr svícnové formace.

Binární opce vám nabízejí tyto nástroje obchodních předpovědí na základě vámi analyzované svícnové formace:

 • Vysoké / nízké opce,
 • Jednodotykové opce a
 • Žebříkové opce.

Každá z těchto opcí se liší v rozdílech mezi riskem a možným ziskem a v případě žebříkových opcí můžete tento vztah risku/zisku významně ovlivňovat u stejného typu binárních opcí. Abychom tato spojení lépe pochopili, podívejme se na jejich typy blíže a povězme si, jak je obchodovat ve svícnové strategii.

Jak aplikovat svícnovou strategii na vysoké/nízké opce

S vysokými/nízkými opcemi můžete dělat ty nejjednodušší předpovědi ve světě binárních opcí. Všechno, co musíte udělat je předpovědět, zda bude trh na konci expirační doby opce výše nebo níže než na jejím začátku. Pokud je aktivum momentálně obchodováno za $100 a vy si vyberete expiraci za jednu hodinu, můžete předpovědět, zda bude poté cena více nebo méně než $100.

Pokud je vaše předpověď s vysokou/nízkou opcí správná, dostanete zaplaceno přibližně od 70 do 85 procent. To znamená, že pokud investujete $50 do obchodu, vyděláte následně okolo $35 až $42.50.

S tímto systémem můžete dělat bezpečné předpovědi pro vaši svícnovou strategii. Abyste vyhráli obchod, postačí, aby se trh pohnul tím správným směrem, i kdyby to bylo jenom o malý kousek. Pokud například obchodujete svícen, který indikuje rostoucí tendenci, vysoká opce maximalizuje vaše šance na vítězství. Každý pohyb správným směrem bude stačit a vy budete vyplaceni.

Nevýhodou použití vysokých/nízkých opcí při obchodování svícnů je, že nabízejí nižší zisky skoro na všech typech binárních opcí.

Díky těmto charakteristikám se vysoké/nízké opce hodí pro obchodníky, kteří preferují pomalý, ale stálý přístup k obchodování binárních opcí. Výhra jednoho nebo dvou obchodů vám jenom stěží pomůže zbohatnout, ale můžete se tak vyhnout delším sériím proher a vyhrávat pravidelně. Obchodníci, kteří mají rádi ten pocit, kdy vyhrávají většinu obchodů by se měli právě vysokým/nízkým opcím věnovat.

Vysoké/nízké opce nabízejí obzvláště vzrušující možnosti, když jsou spárovány s jednoduchými svícnovými formacemi. Protože jednoduché svícnové formace přinášejí největší riziko správnosti předpovědi, jsou vysoké/nízké opce ideálním nástrojem, jak toto riziko vyrovnat a vytvořit tak jakousi strategii citlivou na riziko, která může profitovat z velkého množství příležitostí, protože jednoduché svícny jsou časté a mají vysoký příjmový potenciál.

Tyto dva příklady ukazují, že vysoké/nízké opce se svícny mohou být velmi atraktivními strategiemi. Obzvláště pro nové obchodníky je strategie vysokých/nízkých opcí mnohem snazší ke zvládnutí, než strategie založená na typech binárních opcí.

Jak aplikovat strategii svícnů s jednodotykovými opcemi.

Ve srovnání s vysokými/nízkými opcemi jsou jednodotykové opce rizikovější alternativou s vyššími zisky. Jednodotykové opce vám umožňují předpovídat jestli cena aktiva dosáhne určité cenové hladiny alespoň jednou, než vyprší.

Můžete k tomu používat všechny svícnové formace, které se používají i k vysokým/nízkým opcím. Přechod k jednodotykovým opcím vám obvykle sníží percentuální úspěšnost vítězství, ale zvýší vaše průměrné zisky, což to, proč chcete obchodovat svícnové formace s jednodotykovými opcemi. Je to strategie, která se líbí více lidem, kteří rádi riskují.

Je tu však jedna velká odlišnost od vysokých/nízkých opcí. Na rozdíl od vysokých/nízkých opcí jednodotykové opce nepotřebují, aby cílová cena nezůstala aktuální až do expirace. Stačí, když na ni trh dojde v jediném momentu a vy již máte jistotu, že jste tuto binární opci vyhráli.

Tento rozdíl dělá z jednodotykových opcí perfektní možnost obchodu za použití určitých svícnových formací. Pokud obchodujete jednu z těchto strategií, vybrání jednodotykové opce vám může umožnit zvýšit svoji procentuální úspěšnost a zisky. Tyto strategie jsou:

 • Obchodníci, kteří chtějí použít omezené hranice pokračujících vzorů k výhře binární opce, mohou například zjistit, že jednodotyková opce je ideální je perfektním nástrojem k uskutečnění jejich plánu. Jednoduše mohou vybrat jednodotykovou opci s co nejdelší dobou expirace, která stále ještě nabízí jejich cílovou cenu a dá se očekávat pokračování vzoru. Touto cestou svou opci pravděpodobně vyhrají.

S vysokými/nízkými opcemi by to samé bylo mnohem složitější. Trh se pohybuje chaoticky a mimo limity pokračujícího vzoru, díky čemuž je složité předpovídat, jestli se bude pohybovat nad nebo pod určitou hranicí a za určitou dobu. Je mnohem jednodušší předpovídat, že dosáhne určité hladiny v libovolném bodě, což je přesně to, co umí jednodotyková opce.

 • Obchodníci, kteří chtějí obchodovat výbuch formace, rovněž pro tento způsob použijí jednodotykovou opci. Je to pro to zcela ideální. Výbuchy jsou krátké, velmi silné pohyby, které se objevují, když trh dokončí svícnový vzor a všichni obchodníci jistě vědí, že se tržní prostředí změnilo. Toto uvědomění vede k mnoha příkazům a náhlému návalu nabídky i poptávky v závislosti na typu svícnové formace. Tento pohyb se nazývá výbuch.

Jakožto obchodník s binárními opcemi můžete obchodovat výbuch díky jednodotykovým opcím. Výbuch je velmi nestálý jev a je obtížné v něm obchodovat vysoké/nízké opce. S jednodotykovými opcemi však můžete předpovídat, zda trh dosáhne v určité chvíli předpokládané hranice a binární opci tím vyhrát.

Na druhou stranu byste měli být opatrní při kombinování jednodotykových opcí a jednoduchých svícnových formací. Předpovědi jednoduchých svícnů jsou už samy o sobě dost riskantní a přidávat k nim ještě dotykové opce je strategie, kterou si užijí jenom opravdoví milovníci rizika.

Pro všechny další typy strategií představují jednodotykové opce zajímavou alternativu k jednodotykovým opcím. Pokud se vám líbí základní charakteristiky nějakého specifického typu svícnů, můžete změnit celou povahu strategie, kterou na něm zakládáte, tím, že od vysokých/nízkých opcí přejdete k jednodotykovým.

Jak správně uskutečnit svícnovou strategii, možnost 3: Žebříkové opce

Žebříkové opce v tomto seznamu zaujímají speciální místo, protože vám dávají dvě fundamentálně odlišné cesty obchodování svícnových formací. Jednou z těchto cest je nejbezpečnější způsob, jakým můžete obchodovat svícny a ta druhá je naopak ta ze všech nejriskantnější.

Žebříkové opce fungují stejně jako vysoké/nízké opce v tom, že vám umožňují předpovídat, zda trh skončí nad nebo pod určitou hodnotou. Na rozdíl od vysokých/nízkých opcí však vás však žebříkové opce nenutí toto rozhodnutí učinit o současné ceně na trhu. Namísto toho si můžete vybrat cílovou hodnotu zcela volně ze seznamu volných možností. Tento systém vám umožňuje postupovat dvěma rozdílnými způsoby svícnových strategií.

Zaprvé, žebříkové opce můžete použít k předpovědi, že se trh bude pohybovat výrazně. Když předpovídáte, že se trh pohne nad určenou cenovou hranici, která je vyšší než současná tržní cena, nebo pod cílovou cenovou hranici, která je nižší než současná cena, předpovídáte výrazný pohyb. Tudíž můžete získat vysoký zisk až do 1,500 procent, jenže zároveň také přijímáte risk, že se spousta věcí může pokazit.

Zadruhé, žebříkové opce můžete použít i pro situaci, kdy předvídáte, že trh uzavře nad cílovou cenou, která je nižší než její současná hladina, anebo pod cílovou cenou, která je však vyšší než hladina současná. Tyto předpovědi jsou relativně bezpečné - i zde se však trh může vyvíjet špatným směrem, ale nesmí to být příliš výrazné. Vy tudíž jste schopni vyhrát vysoké procento vašich obchodů, ale za cenu nižších výplat.

Tyto dva způsoby obchodování žebříkových opcí jsou atraktivním nástrojem pro vaši svícnovou strategii. Můžete je použít několika způsoby:

 • Žebříkové opce můžete použít pro vysoce rizikové/vysoce výnosné předpovědi všech typů binárních opcí. Buďte opatrní kombinovat tento způsob obchodování s jednoduchými svícnovými formacemi, které jsou už samy o sobě riskantní dostatečně. Pro komplexní a velmi komplexní svícnové formace mohou, na druhou stranu, žebříkové opce být skvělým způsobem, jak navzdory limitovaným příležitostem dosáhnout velkých zisků.
 • Žebříkové opce můžete použít pro nízce rizikové/nízce ziskové strategie. Pokud očekáváte pohyb, můžete použít žebříkovou opci pro bezpečnou předpověď. V případě pohybu vzhůru můžete například předpovídat, že trh skončí blízko horní hranice, která je však pod současnou tržní cenou. Tyto předpovědi vám vynesou pouze malé zisky, ale naopak budete schopni jich vyhrát tak velké množství, že z toho nakonec může být pěkný profit bez výrazného rizika.

Těmito dvěma způsoby mohou žebříkové opce znamenat zajímavé oživení do vaší strategie a nabídnout vám profity, které žádné jiné binární opce nenabízejí.

Vaše vlastní svícnová strategie s binárními opcemi, krok 3: výběr správné investice při každém obchodě

Jakmile jste se rozhodli, které svícny chcete obchodovat a jak je chcete obchodovat, musíte si také určit, jak mnoho chcete investovat v každém jednom obchodu. Je důležité mít solidní strategii řízení peněz, protože je to jediný způsob, jak přežít řady proher a rozšiřovat váš kapitál, když se věci daří normálně.

S dobrou peněžní strategií můžete investovat určité procento vašeho celkového kapitálu v každém jednotlivém obchodu. Ideální hodnota této částky se pohybuje někde mezi 2 a 5 procenty.

U riskantních strategií, například kombinací jednoduchého svícnu s jednodotykovými opcemi, můžete očekávat delší řady proher než u bezpečnějších strategií. Tudíž byste v závislosti na riziku měli upravit výši vaší investice. Držet se jenom 2 procentového vkladu u riskantních strategií a zvýšit vklad na 5 procent u těch jistějších, kdy víte, že vyhrajete vysoký počet z vašich obchodů.

Také nezapomínejte, že svou finanční strategii můžete časem změnit. Na začátku, když ještě definujete svou strategii, je dobré se držet 2 procent, ale postupem času, kdy získáte zkušenosti a jistotu, můžete toto minimum zvýšit na 2,5 procenta, potom na 3 a tak dále. Tento bezpečný přístup je lepší, než začínat s 5 procenty a za chvíli zkrachovat.

Shrnutí

Svícny jsou způsob zobrazování pohybu cen, který vám umožňuje dělat snadné předpovědi. Svícnová strategie může tyto snadné předpovědi použít k vytvoření ziskových investic.

Jsou zde tři typy svícnových formací, na kterých můžete založit svou svícnovou strategii:

 • Jednoduché svícnové formace,
 • komplexní svícnové formace a
 • velmi komplexní svícnové formace.

Komplexní formace umožňují bezpečnější předpovědi, ale nabízejí méně obchodních příležitostí.

Svícnovou strategii můžete kombinovat s vysokými/nízkými opcemi, jednodotykovými opcemi nebo žebříkovými opcemi. Zkombinováním unikátního risk/zisk profilu těchto typů opcí s různými typy svícnových formací můžete vytvořit strategii, která bude vyhovovat vaší nátuře.

Použijte informace získané z tohoto návodu a budete schopni vytvořit vlastní svícnovou strategii, která vám pomůže obchodovat se ziskem a povede vás na vaší cestě k finanční nezávislosti.

Vydělejte ve třech jednoduchých krocích!

Start now

Vydělejte ve třech jednoduchých krocích!

Moji metodu nelze používat všude. Většina bank a obchodníků neví, o co se jedná. A pokud to ví, v žádném případě investování do binárních kryptoměnových opcí neposkytují běžným lidem. Proto je důležité vybrat si spolehlivého a licencovaného obchodníka, který Vám umožní vydělávat. Uvádím tu mé dva nejoblíbenější. Registrujte se na jednom z nich - případně můžete na obou. Oba dva nabízejí rady, videotutoriály a osobního poradce - všechno samozřejmě zdarma.

Vyzkoušejte si strategii s demoverzí:

  Make Money Robot

Základní robot, který vám umožní obchodovat binární opce automaticky, i když jste začátečník.
Moje rada: Doporučuji obchodovat měnové páry, například EUR/USD nebo CNY/USD.
Minimální vklad: $200
 

  Binomo

Tiburo Corporation Ltd
Moderní broker s nízkou minimální požadovanou částkou vkladu
Moje rada: Broker vám umožní obchodování nonstop včetně víkendů, a to již od nízké částky 1$
Minimální vklad: $10
 
 


  Ludek Cerny (37.188.128.*) napsal/a

Zisk/ztráta 50/50

Mám dotaz v jaký okamžik nebo po jakou dobu je platný příkaz?Zda může během platnosti příkazu kolísat hodnota a co potom platí,v době poklesu zadám příkaz na pokles a cena půjde dolů ale na konci příkazu půjde nahoru , ale nedosáhne hranice jako při zadání příkazu .Jaký bude výsledek?Zisk/Ztráta
Luděk Černý

  Tomas Husak (194.228.79.*) napsal/a

Vás příběh je zajimavy a opravdu mě zajímá. Chtěl bych se jen zeptat, kde přesně tipujete na pokles či růst bitcoinu. Nikde jsem nic slušného nenašel. Mohl by jste mi zaslat nějaký odkaz. Dekuji

  jarda (2a00:ca8:a14:5340:2826:8177:aa7c) napsal/a

chci!    www.muzikaostrava.cz

vědět bližší info. Díky moc!

  Karel Hais (89.239.24.*) napsal/a

ID

Dobrý den.
Snažím se zaregistrovat na High Low a už nevím, jaké doklady by chtěli, aby mě povolil registraci. Dokážete poradit?
Děkuji
K.

  Monika (2a00:1028:838a:5e42:f8fe:3d17:5d) napsal/a

Dotaz jak získat rychle peníze

Dobrý večer, s přítelem hledáme způsob jak si rychle vydělat peníze můžete poradit nebo podat bližší informace?

  Adriana (77.234.40.*) napsal/a

Bitcoin Vs Litecoin, VS Ethereum    IQoption

Třeba nastane doba, cca rok 2030 a zaniknou papírové peníze a všude se bude obchodovat jen s Altcoiny , bitecoiny... no bude to zajímavá doba. Ahoj Adriana Litecoinová.

  Petr Kvintus (89.111.110.*) napsal/a

Investice peněz na účet    IQ option

Dobrý den
Nejdou mi vložit peníze kartou na účet IQ option, nevíte proč?
Děkuji

  Věra (109.81.209.*) napsal/a

skrill    ještě na žádném,teprve začínám,poradíte mi?

Dobrý den,založila jsem si účet na Skrillu,uvádíte,že pro převody nebudu potřebovat kartu s povolenými internet.transakcemi,že převody jsou okamžité,ptám se ,zda si finační částku pro obchodování mám vložit na Skrill a jak to mám provést,zda v bance a jestli si částku mohu vložit v Kč,když účet na Skrillu mám v eurech ,mnohokrát děkuji za odpověď

  Roman (86.49.226.*) napsal/a

zkušenosti    žádném

Dobrý den, je to zajímavé, času je málo. Mohu se zeptat: je možné se stát tichým společníkem, vklad 1000usd.

  Milan (77.104.220.*) napsal/a

Optání

Dobrý den já začínám na ( iForexU ) kde jste začal a vydělal...
nevíte zda se dá vydělat někde bez pomocí vlastních peněz podobným zpusobem?
Děkuji za odpověd ...

Všechny komentáře (v novém okně)
 
 
 

 Přidejte nový komentář!

Zeptejte se na cokoliv nebo se podělte o zkušenosti
Na Váš email ihned obdržíte podrobné informace.